Davetiye / Invitation

 • 5-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmiş olan kongremiz başarı ile gerçekleştirilmiştir. İlgili Fotoğraflar için tıklayınız.
 • The congress held on 5-8 July was successful. Click for Related Photos.

 

Dear Colleagues and Scientists,

With the support of Kırıkkale University and İstanbul Kültür University, II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Education and Fine Arts (BILMES EDU-ART 2018) will be held in Ürgüp, Nevşehir on 05-08/07/2018. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in various fields.

The Congress will consist of oral presentations. Presentation languages are Turkish or English. The main topics of the congress are given in below;

 • Computer and Instructional Technologies Education
 • Biology Education
 • Geography Education
 • Religious Culture and Morals Education
 • Curriculum and Instruction
 • Educational Sociology
 • Educational Administration and Inspection
 • Assessment and Evaluation
 • Philosophy Group Education
 • Science Education
 • Physics Education
 • Fine Arts Education
 • Chemistry Education
 • Mathematics Education
 • Vocational and Technical Education
 • Museum Education
 • Music Education
 • Best Practices for Teachers
 • Teachers Education
 • Pre-School Education
 • Special Education
 • Guidance and Physological Counselling
 • Art and Design Education
 • Primary School Education (Classroom Education)
 • Social Studies Education
 • History Education
 • Design and Technology Education
 • Turkish Language and Literature Education
 • Turkish Education
 • Distance Learning
 • Foreign Languages Education
 • Creative Drama Education
 • Lifelong Learning
 • Photo
 • Traditional Turkish Arts
 • Graphic design
 • Statue
 • Music
 • Plastic arts
 • Picture
 • Performing Arts
 • Ceramic and Glass Design
 • Cinema
 • Design Television
 • Portable Cultural Assets / Restoration and Conservation of Art Works
 • Textile and Fashion Design

The presentations will be held in conference halls in English or Turkish. Presentations language will be preferred by the presenters. Also, Abstract and Full Text (Not Necessary) of the Presented Papers will be published in the proceedings as e-books. Selected notifications will be published in the International Scientific and Vocational Studies Journal (ISVOS Journal) or International Journal of Education Science and Technology or E-International Journal of Educational Research  in issue.

We will be happy and honored to see you in our congress.

ORGANIZING COMMITTEE


Değerli Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları,

Kırıkkale Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi desteği ile 05-08 / 07 / 2018 tarihinde ikincisini gerçekleştireceğimiz II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Eğitim ve Güzel Sanatlar (BILMES EĞİTİM 2018) Nevşehir Ürgüp’te düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte olan kongremizde, yer alacak katılımcılar çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel ve mesleki çalışmalara katkı sağlayacağı inancındayız.

Kongre sözlü sunumlardan oluşacaktır. Sunum dili Türkçe veya İngilizce’dir. Kongremizdeki ana konular aşağıda verilmiştir;

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Felsefe Grubu Eğitimi
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Görsel Sanatlar Eğitimi
 • Kimya Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Müze Eğitimi
 • Müzik Eğitimi
 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
 • Öğretmen Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Sanat ve Tasarım Eğitimi
 • Sınıf Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Uzaktan Eğitim
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yaratıcı Drama Eğitimi
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Fotoğraf
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Grafik Tasarım
 • Heykel
 • Müzik
 • Plastik Sanatlar
 • Resim
 • Sahne Sanatları
 • Seramik ve Cam Tasarımı
 • Sinema, Tasarım
 • Televizyon
 • Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu
 • Tekstil ve Moda Tasarımı

Sunumlar, kongre salonlarında İngilizce ve Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri ve tam metinleri (Zorunlu Değildir) e-kitap olarak basılacaktır. Bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler, ilgili sayılarda  Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Dergisi (ISVOS Journal) veya Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi veya E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi” dergilerinde yayınlanacaktır.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyacağız.

BILMES Düzenleme Kurulu