ACCEPTED NOTIFICATIONS / KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Yazar
Çalışma
Kubilay KolukırıkNEVŞEHİRLİ UD SANATÇISI OSMAN ÖKAN’IN MÜZİK YÖNÜ VE BESTELERİNİN MÜZİKAL ÇÖZÜMLEMELERİ
Emine Özmen KoçFEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KILIÇÖZÜ DERESİNİN KİRLİLİK SORUNLARINA BAKIŞLARI
Gözde YıldırımKADIN ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARI
Zuhal Kum ToptimurKADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Özlem Onuk20. YÜZYIL MACAR MÜZİĞİ /20th CENTURY HUNGARIAN MUSIC
Mehmet SağlamMezun Durumunda Olan Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Gamze Köprülü15. Yüzyılda Bir Müellif “Benâî ve Musîkî Risâlesi”
Mehmet SağlamEğitim Fakültesi Lisans Öğrencilerinin Dijital Oyun Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ali Haydar AkpolatZihinsel Engelli Öğrencilerin Annelerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahsen Seda BulutOrtaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Matematiksel Yaratıcılıklarına Etkisi
Banu GeboğluHAYDAR TATLIYAY’IN UŞŞAK MAKAMINDAKİ SÖZLÜ ESERLERİNİN USUL VE FORM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Hasan İnaçFenbilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuarları Kullanma Becerileri
Haluk YücelTürkülerde Kadın Teması: Amasya Türküleri
Haluk YücelYükseköğretim Kurumlarındaki Çalgı Eğitimine Ud Çalgısı Örnekleminde Kimi Tespitler
Haluk YücelOsmanlı Saraylarındaki Musiki Kurumları: Enderun-i Hümayun, Mehterhane-i Hümayun, Musika-i Hümayun, Dârülelhan
Ali AkkuşFEN BİLGİSİ İLE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ
Gül Şebnem Altuner ÇobanÖĞRETMENLERİN ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Gül Şebnem Altuner ÇobanÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sevda EmlakOrnaments of Hattat Seyyid Izzet Mustafa's Hilye and Es-Sayyid al-Hafiz Ahmedar-Rushdi B. Muhammad al-Edirnevi's Qur-an'ı Kerim Manuscripts'
Neşe Yaşar ÇeğindirPrototiplemenin Moda Tasarımı Öğrencilerinin Model Tasarımı ve Ürün Geliştirme Becerilerine Etkisi
Mahmut Oğuz KutluYükseköğretimde İhtiyaç Analizi Tekniğine Dayalı Ders Planı Geliştirme Çalışması: Eğitimde Grafik Canlandırma Dersi
Mahmut Oğuz KutluTürkiye’de Üstün Zekâlılar Eğitimi Bölümlerinde/Ana Bilim/Bilim Dallarında Yaratıcılık Konusu İle İlgili Yükseköğretim Tezlerinin Analizi
Mahmut Oğuz KutluBilgi Teknolojileri Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeğinin (BÖYAM) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Fatma Bolattaş GürbüzOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Fatma Bolattaş GürbüzPSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENLERİN ANASINIFLARINDA UYGULANAN REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Merve SoycanMüzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersinde Karşılaştığı Güçlükler ve Çözüm Önerileri: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği
Cevahir Korhan IşıldakSınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Derslerinde Karşılaşılabilen Sınıf Yönetimi Sorunlarına Çözüm Önerileri
Tuncay TürkbenTÜRKÇE DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ DEYİM VARLIĞI VE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ömer Arslanİletişim Eğilimleri, Güç Mesafesi ve Çevrimiçi Öğrenci-Öğretmen Etkileşimi İlişkisi
Yasin DemirExamination of Doctoral Theses in Department of Guidance and Psychological Counseling
Ahsen Seda BulutTürkiye’deki İstatistiksel Okuryazarlık: Betimsel Bir İnceleme
Mehmet Ozan UyanSolfej Eşliklerini Klasik Gitara Uyarlama Yöntemleri
Yener Pınarbaşİlkel Çağlardan Modern Topluma Mimesis Kavramının Büyüleyici Etkisi
Bahar Sarıboğaİlk Çağ Uygarlıklarında Kullanılan Nefesli Çalgılar
Serpil UmuzdaşSınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Metaforik Algıları
Zeynep Deniz UyanMüzik Öğretmenliği Programlarındaki Bireysel Derslerde İnternet Kaynaklı Görsel-İşitsel Model Kullanımı
Özlem AfacanFEN EĞİTİMİ ALANINDA 2007-2017 YILLARI ARASINDA YAPILAN ROBOTİK KODLAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
Gülleman Erdalİnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Sanat Eğitimine Etkisi
Gülleman Erdalİnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim: Sanat Eğitiminde Tercih Nedenleri
Gülleman ErdalBilgisayar Yazılımlarındaki Gelişmenin Geleneksel Sanata Etkisi: Dijital Sanat
Şahin AyvazoğluORTAOKUL 5. SINIF DÜZEYİNDE FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİMİ YAPAN ÖĞRETMENLERİN 2017 YILINDA GÜNCELLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ
Özlem AfacanHafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Boşaltım Sisteminin Doğrudan Öğretim Yöntemi Kullanılarak Öğretimi
Mehmet Kerem SevenGümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Hizmet İçi Eğitim Algıları İle İş Doyumu Arasındaki İlişki
Demet Şener CanlıORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE BİLİMİN DOĞASI ETKİNLİKLERİNİN ETKİSİ
Demet Şener CanlıORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL TUTUMLARININ TESPİTİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
Özlem AfacanBİLİMİN DOĞASI KUTU ETKİNLİK ÖRNEKLERİNİN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANMASI

—————– güncellenecektir / to be updated…